2000 Dom Perignon P2 Plenitude

Giá tham khảo

10,000,000

Thông tin

Rượu 2000 Dom Perignon P2 Plenitude ăn với gì?

Các chuyên gia rượu vang của chúng tôi tin rằng chai 2000 Dom Perignon P2 Plenitude này sẽ rất tuyệt vời nếu kết hợp với những món ăn này!

Giới thiệu 2000 Dom Perignon P2 Plenitude